*** Uwaga, zmiana godzin otwarcia firmy w soboty !!! ***

Od września 2023 r., firma CADILAK w soboty będzie czynna
TYLKO od 8.00 do 10.00 - jedynie dla klientów kasujących pojazdy oraz odbierających wcześniej zamówione części.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem, prosimy takze zapoznać się z kosztami wysyłki oraz regulaminem.

O Firmie

Głównym zadaniem stacji jest demontaż i złomowanie pojazdów wycofanych z użytku (ze względu na stan techniczny i wiek pojazdu) oraz samochodów nie nadających się do dalszego użytkowania (powypadkowych).  Zadaniem dodatkowym jest sprzedaż używanych części samochodowych. 

Firma współpracuje z innymi przedsiębiorstwami zajmującymi się recyklingiem i mającymi ustalony standard ochrony środowiska w ramach systemu ARES. Stacje demontażu współpracujące w ramach ARESa używają ujednoliconego oprogramowania:

  • wspierającego odbiór samochodów i tworzenie rejestru danych o przyjmowanych samochodach
  • dokumentującego kolejne etapy procesu demontażu
  • ułatwiającego zarządzanie magazynami
  • tworzącego bazę danych o zespołach, częściach, materiałach, uzyskiwanych z procesu

Firma zrzeszona jest w Forsie tj. Stowarzyszeniu “Forum Recyklingu Samochodów”. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce, w szczególności w zakresie techniki, ekonomiki i ochrony środowiska naturalnego. Pod określeniem „recykling samochodów” należy rozumieć takie postępowanie z samochodami od etapu ich projektowania do wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia, aby nie zagrażały one środowisku naturalnemu, a jednocześnie aby użytecznie wykorzystać części i materiały w nich istniejące.

Firma angażuje się w rożnorodne inciatywy dotyczace recyklingu. Na szczeblu lokalnym Stacja Demontażu Pojazdow Cadilak współpracuje m. in. ze Starostwem Wielickim i Starostwem Proszowickim i Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dodatkowo kilkukrotnie w ciagu roku proces recyklingu samochodów odbywajacy sie w Cadilaku obserwuja studenci Wydzialu Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.

Wielka nobilitacją firmy i potwierdzeniem jej znaczenia bylo zwiedzanie Stacji Demontażu Pojazdow w grudniu 2011 przez przedstawicieli recyklerów samochodów z jedenastu krajów Europy, przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Izby Przemysłowo Handlowej Gospodarki Złomem, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i ZarząduStowarzyszenia FORUM Recyklingu Samochodów oraz Panią Artemis Hatzi Hull z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej.

Prezentacja Stacji Demontażu Pojazdów była jednym z punktów konferencji na temat problemów i rozwiązań systemu recyklingu samochodów zorganizowanej w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.Zobacz naszą galerię zdjęć