*** Uwaga, zmiana godzin otwarcia firmy w soboty !!! ***

Od września 2023 r., firma CADILAK w soboty będzie czynna
TYLKO od 8.00 do 10.00 - jedynie dla klientów kasujących pojazdy oraz odbierających wcześniej zamówione części.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem, prosimy takze zapoznać się z kosztami wysyłki oraz regulaminem.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że 
   • Administratorem Pana/Pani danych jest Iwona Grzesik prowadząca działalność pod firmą P.U.H.P. CADILAK IWONA GRZESIK z siedzibą w Bochni 32-700 przy ul.Partyzantów 37, tel: (14)6119710, 887222525, e-mail: rodo@cadilak.pl 
   • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy kupna towaru oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art.6 ust.1 lit.b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu pojazdów. 
   • Odbiorcą Pana/Pani danych mogą być US, Bank, dostawcy przesyłek (w przypadku zakupu towaru na odległość), Wydział Komunikacji (w przypadku kasacji pojazdu). Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcą usług tj. informatyk, biuro rachunkowe-takie podmioty przetwarzają tylko dane na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. 
   • Pani/Pana dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło zawarcie umowy. 
   • Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. 
   • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.