*** Uwaga, zmiana godzin otwarcia firmy w soboty !!! ***

Od września 2023 r., firma CADILAK w soboty będzie czynna
TYLKO od 8.00 do 10.00 - jedynie dla klientów kasujących pojazdy oraz odbierających wcześniej zamówione części.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem, prosimy takze zapoznać się z kosztami wysyłki oraz regulaminem.

O nas

Głównym zadaniem stacji jest demontaż i złomowanie pojazdów wycofanych z użytku (ze względu na stan techniczny i wiek pojazdu) oraz samochodów nie nadających się do dalszego użytkowania (powypadkowych).  Zadaniem dodatkowym jest sprzedaż używanych części samochodowych. 

Firma współpracuje z innymi przedsiębiorstwami zajmującymi się recyklingiem i mającymi ustalony standard ochrony środowiska w ramach systemu ARES. Stacje demontażu współpracujące w ramach ARESa używają ujednoliconego oprogramowania:

  • wspierającego odbiór samochodów i tworzenie rejestru danych o przyjmowanych samochodach
  • dokumentującego kolejne etapy procesu demontażu
  • ułatwiającego zarządzanie magazynami
  • tworzącego bazę danych o zespołach, częściach, materiałach, uzyskiwanych z procesu

Firma zrzeszona jest w Forsie tj. Stowarzyszeniu “Forum Recyklingu Samochodów”. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce, w szczególności w zakresie techniki, ekonomiki i ochrony środowiska naturalnego. Pod określeniem „recykling samochodów” należy rozumieć takie postępowanie z samochodami od etapu ich projektowania do wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia, aby nie zagrażały one środowisku naturalnemu, a jednocześnie aby użytecznie wykorzystać części i materiały w nich istniejące.

Firma angażuje się w rożnorodne inciatywy dotyczace recyklingu. Na szczeblu lokalnym Stacja Demontażu Pojazdow Cadilak współpracuje m. in. ze Starostwem Wielickim i Starostwem Proszowickim i Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dodatkowo kilkukrotnie w ciagu roku proces recyklingu samochodów odbywajacy sie w Cadilaku obserwuja studenci Wydzialu Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.

Wielka nobilitacją firmy i potwierdzeniem jej znaczenia bylo zwiedzanie Stacji Demontażu Pojazdow w grudniu 2011 przez przedstawicieli recyklerów samochodów z jedenastu krajów Europy, przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Izby Przemysłowo Handlowej Gospodarki Złomem, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i ZarząduStowarzyszenia FORUM Recyklingu Samochodów oraz Panią Artemis Hatzi Hull z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej.

Prezentacja Stacji Demontażu Pojazdów była jednym z punktów konferencji na temat problemów i rozwiązań systemu recyklingu samochodów zorganizowanej w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Historia firmy i miasta

Bochnia to malowniczo położone miasteczko w sercu małopolski. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1198 roku, zaś prawa miejskie Bochnia uzyskała w 1253 roku czyli 4 lata wcześniej niż Kraków. Znaczenie miastu w średniowieczu, obok położenia na szlakach handlowych z Węgrami i Rusią, nadawały pokłady soli kamiennej. W czasie kiedy bocheńska kopalnia była już dużym, dobrze prosperującym przedsiębiorstwem, odkryto sól w Wieliczce. W następnych latach kopalnie w Bochni i Wieliczce połączono w jedno duże przedsiębiorstwo, pod nazwą „Żupy Krakowskie”.

Chociaż w XX wieku zaniechano wydobycia to Bochnia wciąż kojarzona jest z kopalnią soli, która obecnie pełni funkcję uzdrowiska. O rozwoju miasta w latach powojennych decydowało powstanie nowych zakładów pacy, przede wszystkich filii Krakowskiej Huty im Lenina. Obecnie Bochnia jest 30 tys. miastem z prosperującymi licznymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

W roku 1991. W Bochni, mieście leżącym 40 km od Krakowa (w ówczesnym województwie tarnowskim), powstała spółka cywilna Cadilak. Początkowo firma dysponowała niewielkim dzierżawionym placem i budynkiem mieszczącym się w Bochni przy ul. Partyzantów 37. Zakres działalności firmy obejmował wówczas komis samochodowy, sprzedaż części samochodowych, pomoc drogową i kasację pojazdów. Z czasem kasacja pojazdów oraz sprzedaż części stały się podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W roku 1997 właściciel Cadilaka nabył znacznie większą działkę od dotychczas zajmowanej przez firmę. Inwestycja ta pozwoliła na rozbudowanie magazynów i zaplecza warsztatowego wykorzystywanego w procesie recyklingu samochodów. W roku 2011 do użytkowania zostały oddane: nowe magazyn, hala demontażu oraz zaplecze biurowe.

25 września 2002 na półkach magazynów przedsiębiorstwa pojawiła się 1 000 część samochodowa, w tej chwili firma ma w swojej ofercie ponad 71000 używanych części. Dodatkowo oferta części samochodowych została rozszerzona o nowe zamienniki, które sprowadzane są według zamówień składanych przez klientów.

W początkach działalności firmy złomowano 4 samochody miesięcznie (pierwszym zezłomowanym samochodem była Syrena) i chociaż od tego czasu minęło 20 lat, a skasowane u nas pojazdy liczymy w tysiącach, to wciąż każdy docierający do nas pojazd jest dla nas tak samo ważny i traktowany jest z należytą starannością

Certyfikaty i podziękowania