*** Uwaga, zmiana godzin otwarcia firmy w soboty !!! ***

Od września 2023 r., firma CADILAK w soboty będzie czynna
TYLKO od 8.00 do 10.00 - jedynie dla klientów kasujących pojazdy oraz odbierających wcześniej zamówione części.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem, prosimy takze zapoznać się z kosztami wysyłki oraz regulaminem.

Sprzedaż części

Regulamin sprzedaży wysyłkowej

SPRZEDAJĄCY: P.U.H.P. Cadilak Iwona Grzesik, Partyzantów 37, 32-700 Bochnia, NIP 868-176-65-68, REGON 120938880

KUPUJĄCY: podmiot składający zamówienie na zakup części

 1. Przedmiotem sprzedaży są używane części, podzespoły, urządzenia do samochodów osobowych i ciężarowych oraz innych pojazdów zdemontowane z samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji – zwane dalej „częściami”.

 2. Stan techniczny części oraz właściwości użytkowe części wynikają z ich dotychczasowej eksploatacji oraz stopnia zużycia.

 3. Części stanowiące przedmiot umowy są identyfikowane za pośrednictwem oznaczeń oraz znaków stosowanych i używanych przez SPRZEDAJĄCEGO.

 4. Sprzedaż części odbywa się na zasadach i warunkach sprzedaży na próbę, pod warunkiem zawieszającym, że KUPUJĄCY zbada część oraz uzna przedmiot sprzedaży za dobry, w terminie 14 – dni (okres próby) od daty odbioru części.

 5. Jeżeli KUPUJĄCY w terminie 14-dni od daty odbioru części nie złoży oświadczenia o zbadaniu części i uznaniu przedmiotu sprzedaży za dobry, uważa się że zbadał i uznał przedmiot sprzedaży za dobry.

 6. KUPUJĄCY jest zobowiązany w okresie próby zbadać część pod względem właściwości użytkowych i technicznych.

 7. Zwrot części przez KUPUJĄCEGO może nastąpić tylko w okresie próby (14-dni od daty odbioru) po spełnieniu następujących warunków:

 • zwrot części zostanie dokonany łącznie z dowodem zakupu, którym jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona przez SPRZEDAJĄCEGO,
 • zwracana część zostanie dostarczona do siedziby SPRZEDAJĄCEGO paczką kurierską lub pocztową bądź zostanie dostarczona osobiście przez KUPUJĄCEGO,

 • zwracana część będzie znajdować się w stanie nienaruszonym tzn. będzie się znajdować w takim samym stanie jak w dniu odbioru przez KUPUJĄCEGO, w szczególności bez jakichkolwiek oznak wskazujących na ingerencję KUPUJĄCEGO lub osoby trzeciej,

 • zwracana część nie została uszkodzona, rozkręcona bądź też nie zostały wymienione jej elementy składowe przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie,

 • zwracana część posiada oznaczenia SPRZEDAJĄCEGO umożliwiające jej identyfikację,

 1. Koszty i wydatki związane ze zwrotem części obciążają KUPUJACEGO, dlatego też zwrot części paczka pocztową lub kurierską może nastąpić wyłączenie bez pobrania należności od SPRZEDAJĄCEGO.
 2. Jeżeli KUPUJĄCY spełnił wymagane warunki oraz dokonał prawidłowego zwrotu części, wówczas SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU pobraną cenę za zwróconą część określoną na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze). SPRZEDAJĄCEGO nie obciążają inne wydatki, koszty, nakłady poniesione przez KUPUJĄCEGO związane oraz dotyczące zwrotu części.

 3. Jeżeli do czasu upływu okresu próby (14-dni od daty odbioru) KUPUJĄCY nie spełnił wszystkich warunków do prawidłowego zwrotu części uważa się, że pomiędzy stronami została zawarta umowa kupna sprzedaży obejmująca zwracaną część. Jeżeli zwracana część znajduje się w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO koszty odbioru części ponosi KUPUJĄCY.

 4. Po upływie okresu próby (14-dni od daty odbioru przez KUPUJĄCEGO) SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży (części) oraz szkody będące następstwem zaistnienia wady fizycznej części.

P.U.H.P. Cadilak

Partyzantów 37

32-700 Bochnia

Nr konta: 05195000012006039752390002 Bank Pekao S.A.

dla przelewów zagranicznych

iban: PL

Kod swift Bank Pekao S.A.: PKOPPLPW

Przy poszczególnych częściach koszt wysyłki naliczany jest indywidualnie. W przypadku delikatnych części (np. lampy) koszt wysyłki jest nieco wyższy z uwagi na konieczność skorzystania z opcji szczególnej wysyłki. Odbiór osobisty 0 zł.

Z uwagi na zróżnicowanie wagi jak i gabarytów wysyłanych części, dokładny koszt wysyłki ustalany jest po złożeniu zamówienia.
Prosimy o sprawdzanie STANU zawartości przesyłek przy kurierze.